Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digFAQ - Svar på vanliga frågor
om UFO och UFO-Sverige

Frågor
Organisationen
 1. Vilka sorters aktiviteter har lokalgrupperna?
 2. Är UFO-Sverige en ideell organisation som får statliga bidrag?
 3. Har ni kontakt med utländska UFO-organisationer?
 4. Tillhör UFO-Sverige new age-rörelsen?
 5. Hur blir man medlem i UFO-Sverige?
 6. Vad har UFO-Sverige för inställning till Stephen Greer och organisationen CSETI?
Teorier
 1. Vad anser UFO-Sverige att UFO är?
 2. Teorierna kring bermudtriangeln är många. Eftersom att ni är duktiga på detta område undrar jag: Har Bermudatriangeln något som helst att göra med UFO´n eller utomjordiskt liv, eller finns det en förklaring som är lite mer av naturlig form?
 3. Vad är det för skillnad mellan ett UFO och flygande tefat?
 4. Kan ufon vara från andra dimensioner?
 5. Var in på er sida och kom då på en tanke jag fick när hale-bop passerade oss för ca 5-6 år sedan. Finns det några teorier om att kometen kunde ha blivit Betlehems stjärnan under sina återkommande besök när den är synlig från jorden?
 6. Jag tog del av en lekmannateori om att ufos kan vara tidsresenärer som samlar in material för forskning. Det skulle förklara det svenska mötet med "utomjordningarna"; att de såg ut precis som vi. Har ni hört talas om någon likande teori?
Allmänt
 1. Jag undrar om man kan jobba inom nåt med ufos/rymden (ej museum utan praktiska ting) när man blir stor, i Sverige. Typ resa ut i rymden och så, och vilken utbildning måste man gå då? Är det möjligt i Sverige?
 2. Kan man jobba som ufolog i Sverige? Vad skall man då gå för utbildning?
 3. Var på webben kan man hitta UFO-information?
 4. Vad hände med Hale-Bopps följeslagare?
 5. Jag undrar om ni kan rekommendera mig ett par böcker?
 6. Vad tror ni på UFO Sverige att Area 51 är?
 7. Varför talas det inte mer om alla så kallade "crop circles"?
Observationer
 1. Har ni som är engagerade själva sett någonting?
 2. Hur får jag reda på vilka observationer som har gjorts där jag bor?
 3. Ser folk bara tefat eller finns det olika former på föremålen?
 4. Om observationer rapporterar om objekt med ett 'plasma-hölje' och det alltid förklaras som ett naturfenomen, vad ska man då säga när observatören rapporterar om ett objekt som liknar en farkost?
 5. Om man ser ett ''ljussken'' precis innan ett moln och när molnet har åkt förbi så är ''ljusskenet'' borta. Är det ett UFO då eller?
 6. Har ni någon förklaring till varför det är så många observationer just kring Siljanstrakten i Dalarna?
 7. I vilka länder har man observerat ufos?
 8. Hur många ufo-rapporter rapporteras i snitt varje år?
 9. Vad menas med UFO-ballonger?
 10. Hur många UFO har landat i Sverige?
 11. Hur många bortföranden har det varit i Sverige?
 12. Vad skulle NI göra om NI fick se ett "ufo"?
 13. Varför försvinner alltid ufon så snabbt?
 14. Vad är halofenomen?
 15. Hur ser norrsken ut?
 16. Vad är Marteboljuset på Gotland för något? Är det sumpgas, eller finns det en naturlig förklaring till det?
 17. Vad anser du - Clas Svahn - om kondensstrimmorna som diskuteras på internet och särskilt på forumet på ufo.se?
 18. Kan ufo-ballonger stanna helt plötsligt? Såg två saker komma flygande i söndags, det blåste ganska mycket men plötsligt stannade den ena saken. Såg ut som om den väntade på det andra föremålet sedan stod det stilla i minst en halvtimma för att sedan ta samma riktning som dom kom ifrån.
Myndigheter och UFO
 1. Hemlighåller myndigheterna UFO-rapporter?
 2. Ufo-Sverige har så vitt jag förstår ett samarbete med den svenska militären. Är inte detta i grunden ett samarbete med en statlig institution som är part i målet och förespråkare av ufo-fenomenet som ett naturfenomen?
 3. Jag undrar när hemlighetstämpeln på roswellmaterialet släpps....eller har det redan släppts?
 4. Är det sant att CIA har fångat upp ett UFO och de har det fortfarande? Om det är så, hur går det med deras forskning?
Försäljning
 1. Har ni något material om UFO till försäljning?
 2. Varför kan ni inte skicka ut gratis UFO-material?
 3. Kan man beställa gamla nummer av UFO-aktuellt?
 4. Var kan jag köpa dvd-filmer om ufo på nätet?
Forskning
 1. Kan man verkligen forska om UFO-fenomen?
 2. Vad hände med Hessdalen i Norge?
 3. Clas Svahn, vad driver dig att undersöka UFO-fall?
Webbplatsen
 1. Hur ofta uppdateras ufo.se?
 2. Vad gör jag om jag upptäcker några felaktigheter?
 3. Vem är ansvarig utgivare för www.ufo.se?
Utomjordingar
 1. Hur ser en alien ut?
 2. Vilken art av utomjording är den mest vanliga i de fall då människor har blivit bortförda?
 3. Är det utomjordingar som har byggt pyramiderna?
 4. Varför ser alla utomjordingar lika ut? Päronformat huvud med stora svarta ögon. Är det samma ras som besöker oss hela tiden?
 5. Har hört om Ronald Reagans uttalande inför FN på 80-talet och jag undrar vad han menade när han kryptiskt påstod att det fanns ett utomjordiskt hot mot jorden och att de redan var här mitt ibland oss?
 6. Finns det utomjordingar?
Bilder och filmer
 1. Hur går det med "obduktionsfilmen" av varelsen som TV4 visade för några år sen, är den undersökt?
 2. Jag håller på att göra ett specialarbete om rymden och ufos och jag skulle behöva använda ett par bilder från er hemsida. Går det bra?
 3. Jag såg ett tv-program på 5:an häromdagen om "flygande stavar" som filmades och flög omkring med en ruskig fart lite var stans tydligen. Vet ni vad jag menar för stavar och vad är er åsikt om dessa?


Svar
Organisationen
 1. Vilka sorters aktiviteter har lokalgrupperna?
  Det varierar, men föredrag, studiebesök, studiecirklar i astronomi eller UFO samt utställningar brukar vara vanligast. Ofta anordnar man allmänna diskussionsmöten eller observationskvällar där man lär sig att identifiera planeter, satelliter och annat som rör sig på himlavalvet. Observationskvällar är också en social aktivitet där man kan fika och diskutera UFO. Vill man undersöka inrapporterade observationer måste man gå en fältundersökarkurs. En sådan anordnas minst en gång per år och är väldigt välbesökt. På den får man bland annat lära sig kritisk granskning, intervjua observatörer och hur man undersöker en UFO-rapport. Tonvikten ligger på misstolkningsfenomenen, det vill säga hur planeter och andra fenomen kan tolkas som UFO-fenomen.
  [Till sidtoppen]

 2. Är UFO-Sverige en ideell organisation som får statliga bidrag?
  UFO-Sverige är en ideell organisation men uppbär inga som helst bidrag. Istället bygger organisationen på prenumerationer och medlemmarnas ideella arbete. Forskningen på Arkivet för UFO-forskning stöds av UFO- Sverige och enskilda sponsorer. Vill du stödja arkivets verksamhet (minst 50 kronor per månad) kan du ringa telefonnumret ovan.
  [Till sidtoppen]

 3. Har ni kontakt med utländska UFO-organisationer?
  Vi har en stor korrespondens med privata UFO-forskare och undersökningsinriktade UFO-organisationer över hela världen. Arkivet för UFO-forskning har tidskriftsutbyte med en rad organisationer. Vi har också en ansvarig person för kontakter med före detta östländer och en ansvarig för nordiska kontakter.
  [Till sidtoppen]

 4. Tillhör UFO-Sverige new age-rörelsen?
  Nej, det gör vi inte. UFO-Sverige arbetar tvärtom för att motverka okritiskt tänkande, blind tro och oberättigad misstro omkring UFO-fenomenen. Människor inom den nyandliga rörelsen har endast snubblat över UFO-fenomenen och införlivat dem i sin föreställningsvärld. Vetenskapsinriktad UFO- forskning har ingenting att göra med religiös UFO-tro. UFO-Sverige står för en tredje vägens ufologi mitt emellan vulgärskeptikerna och de tefatstroende. UFO- Sverige vill ha en faktabaserad UFO-diskussion och arbetar för en ökad förståelse för UFO-fenomenen.
  [Till sidtoppen]

 5. Hur blir man medlem i UFO-Sverige?
  Medlem kan man bli på olika sätt. Man kan dels gå med i en lokalgrupp eller bli enskild medlem. Som enskild medlem betalar man 270 kronor per år och då ingår en prenumeration på UFO-Aktuellt (utges med fyra nummer per år). Pengarna sätts in direkt på vårt postgirokonto 50 50 60-4 (Norge: 0806 1909797, Finland: 800058-1088966, Danmark: 478-2313). Dessutom kan man också välja att enbart prenumerera på UFO-Aktuellt. Det kostar 200 kronor/4 nummer. En utlandsprenumeration på UFO-Aktuellt kostar 300 SEK/4 nummer.
  [Till sidtoppen]

 6. Vad har UFO-Sverige för inställning till Stephen Greer och organisationen CSETI?
  UFO-Sverige är tveksamt till CSETI:s och Greers arbete eftersom gruppen inte arbetar objektivt utan är helt inriktad på en enda teori, nämligen ET-teorin. Greer själv har vid flera tillfällen visat sig ha saknat ett kritiskt granskande förhållningssätt till fakta. Ännu så länge har inte Greer eller de militärer som vittnat om sina upplevelser presenterat något mer än muntliga berättelser. Vi saknar fortfarande material som styrker det de säger. UFO-Sverige är annars positivt till att militärer träder fram och berättar om sina UFO-erfarenheter. Men också sådana observatörers utsagor måste genomgå en kritisk granskning innan de tas för fakta. Detta har inte gjorts av Greer.
  [Till sidtoppen]

Teorier
 1. Vad anser UFO-Sverige att UFO är?
  UFO-Sverige som organisation har inte låst sig vid någon enskild hypotes. Vi är öppna för olika förklaringsmodeller, men granskar samtidigt kritiskt de fakta modellerna bygger på. För allmänheten är hypotesen om att det skulle röra sig om besök från rymden den mest kända och också den som oftast tas upp i media. Någon säker grund för den teorin finns dock inte.
  [Till sidtoppen]

 2. Teorierna kring bermudtriangeln är många. Eftersom att ni är duktiga på detta område undrar jag: Har Bermudatriangeln något som helst att göra med UFO´n eller utomjordiskt liv, eller finns det en förklaring som är lite mer av naturlig form?
  Det är helt klart att myten om Bermudatriangeln har mycket liten grund i verkligheten. Kopplingen till UFO är väldigt svag. För det första vet vi att antalet försvinnande inte är särskilt stort. För det andra finns det nu en fungerande modell som kan förklara de försvinnanden som ändå inträffar. Låt oss nu tänka oss att ett fartyg och ett flygplan kommer in över Bermudatriangeln med några timmars intervall. Strax före har det förekommit ett undervattenskred som frisläppt ett stort antal ton metangas som strömmar mot ytan. Från flygplanet ser man e tt grönaktigt skimmer och hela havet kokar och bubblar. På havsbottnen har den uppåtstigande gasen bildat stora kratrar samt flera ton sediment som följer med gasen uppåt. Havet har nu tappat hela sin bärkraft inom ett stort område. Fartyget försvinner rakt ner i de bubblande vattenmassorna, efter följer sjunkande sediment och täcker över vrakdelarna. Alltså, inga vrakdelar står att finna och man hann aldrig sända några nödsignaler. Vad händer då med flygplanet? Då metangasen når havsytan fortsätter den upp genom atmosfären. Så småningom når den upp till flygplanet. När planet flyger in i gasen händer två saker.

  l. Motorerna kvävs då de inte får tillräckligt med syre.
  2. De heta avgaserna antänder gasen och planet störtar efter ett antal explosioner och försvinner ner i havet som inte har någon bärkraft. Följaktligen finner man inte heller där några vrakspillror, inte ens en oljefläck blir kvar.
  [Till sidtoppen]

 3. Vad är det för skillnad mellan ett UFO och flygande tefat?
  UFO står endast för Unidentified Flying Objects, på svenska oidentifierade flygande föremål. Det är endast föremål som man varken före eller efter en observation kan identifiera. Talar man om flygande tefat så lägger man in en tolkning. Det handlar då om utomjordiska farkoster på besök. Det finns idag inga bevis för att jorden har haft besök av utomjordingar.
  [Till sidtoppen]

 4. Kan ufon vara från andra dimensioner?
  Frågan är inte så lätt att besvara. Det går givetvis inte att utesluta att fenomen och kanske föremål som observeras här på jorden kan komma från andra dimensioner. I dag vet inte våra vetenskapsmän om det över huvud taget är möjligt att färdas över dimensionsgränserna. Mycket tyder på att det inte är det. Men, man ska också ha klart för sig att forskarna hela tiden måste vara beredda att ompröva sina teorier.

  Nya fakta och nya experiment ger oss ny kunskap som omkullkastar sådant vi tidigare visste. Kanske är en del av de fenomen som människor kallar för UFO effekter av andra, näraliggande dimensioner. Effekter på samma sätt som andra krafter i universum påverkar oss utan att vi omedelbart kan hitta källan. Alltså inte nödvändigtvis några resenärer därifrån.
  [Till sidtoppen]

 5. Var in på er sida och kom då på en tanke jag fick när hale-bop passerade oss för ca 5-6 år sedan. Finns det några teorier om att kometen kunde ha blivit Betlehems stjärnan under sina återkommande besök när den är synlig från jorden?
  Nej, det är inte möjligt att Hale Bopp skulle ha kunnat vara Betlehemsstjärnan. Kometens omloppstid är mycket lång och beräkningar av dess bana visar att det var 4.200 år sedan Hale Bopp var synlig från jorden senast.
  [Till sidtoppen]

 6. Jag tog del av en lekmannateori om att ufos kan vara tidsresenärer som samlar in material för forskning. Det skulle förklara det svenska mötet med "utomjordningarna"; att de såg ut precis som vi. Har ni hört talas om någon likande teori?
  Även om det kan verka lockande att tro att ufo-fenomenen kan vara tidsresenärer från framtiden så är det efter vad vi vet i dag mycket osannolikt. Visserligen kan fysikerna tänka sig att vi skulle kunna färdas i tiden men det finns stora problem med det.
  Låt oss säga att vi skulle ge oss tillbaka till vår egen födelse och ta livet av oss själva. Hur skulle vi då ha kunnat födas och leva så länge så att vi kan åka tillbaka och ta livet av oss? Det hela blir en paradox och det är knappast troligt att vi kan resa tillbaka i tiden och påverka händelser där. Däremot kanske det skulle kunna finnas en möjlighet att observera det som har hänt i förgången tid (även om detta är minst lika komplicerat). Ufo-fenomenet och de flygande tefaten har ju i allra högsta grad påverkat oss och vår samtid. Rent sociologiskt och kulturellt, inte minst. Några passiva och icke påverkande besökare rör det sig i så fall inte om. En sådan påverkan kan likställas med den jag beskrev ovan och det vore oerhört lätt för dessa framtidsresenärer att skapa paradoxer lika den där jag tog livet av mig själv.
  [Till sidtoppen]

Allmänt
 1. Jag undrar om man kan jobba inom nåt med ufos/rymden (ej museum utan praktiska ting) när man blir stor, i Sverige. Typ resa ut i rymden och så, och vilken utbildning måste man gå då? Är det möjligt i Sverige?
  En sida med rymdinriktade utbildningar finns på Rymdportalen och på Rymdstyrelsens webbplats.
  [Till sidtoppen]

 2. Kan man jobba som ufolog i Sverige? Vad skall man då gå för utbildning?
  Nej det finns ingen i Sverige som arbetar med ufologi på heltid. Allt arbete är ideellt och sker på fritiden. UFO-Sverige har internutbildningar. Där lär vi oss bland annat hur man ska undersöka UFO-rapporter, men även om annat som är intressant att veta exempelvis om UFO-religioner, vittnespsykologi och fototeknik. Annonser om fältundersökarkurser brukar publiceras i vår tidskrift UFO-Aktuellt. Du kan även läsa mer på http://www.ufo.se/information/kurser
  [Till sidtoppen]

 3. Var på webben kan man hitta UFO-information?
  Mer än 160 artiklar finns på www.ufo.se och via vår länksida kommer du vidare till andra vetenskapsinriktade UFO-sidor.
  [Till sidtoppen]

 4. Vad hände med Hale-Bopps följeslagare?
  Den följeslagare som påstods synas intill kometen Hale-Bopp och som fick 39 medlemmar i sekten Heavens Gate i USA att begå självmord i mars 1997 var bara en bluff. Den bild som publicerades var manipulerad och något rymdskepp fanns aldrig intill kometen.
  [Till sidtoppen]

 5. Jag undrar om ni kan rekommendera mig ett par böcker?
  Det finns flera bra UFO-böcker på både svenska och engelska. läs mer på http://www.ufo.se/information/boktips
  [Till sidtoppen]

 6. Vad tror ni på UFO Sverige att Area 51 är?
  Area 51 är ett mytomspunnet område i Nevadaöknen två timmars bilresa norr om Las Vegas, USA. Där har det amerikanska flygvapnet ett testflygningsområde, Groom Lake och Nellis Air Force Range Complex. Groome Lake planerades 1944 och började byggas tio år senare under överinseende av CIA. Vissa amerikanska ufologer hävdar att flygvapnet har tillvaratagit flygande tefat som förvaras på området.
  Flera bilder och filmer av lysande föremål har tagits i närheten av basen. Men av allt att döma föreställer dessa bilder hemliga testflygningar av nya flygplanstyper. En före detta bordellägare, Robert "Bob" Lazar, påstår sig ha arbetat på Area 51 och där sett såväl tillfångatagna utomjordiska varelser som flygande tefat. Bob Lazar har dock inte kunnat bevisa sin historia och de flesta undersökare ställer sig kallsinniga till Lazars vittnesmål.
  I mitten av april 2000 kom de första bilderna av Area 51, tagna av en rysk satellit. Föremål så små som två meter syntes. Hör syns hundratals byggnader, tennisanläggningar, en swimmingpool och en basebollarena. Inga bilar men desto fler bussar rör sig på de torra ökenvägarna. På flera bilder syns vägar som försvinner rakt in i berget och man kan bara spekulera om hur stor del av anläggningen som befinner sig under jord. Men framför allt är området genomkorsat av landningsbanor, hangarer och annat som hör till en flygplats. En nästan sex kilometer lång startbana slutar vid några jättelika hangarer. Hör har flygvapnet testat de flesta nya spionflygplanen och stealthbombaren men området användes också under 50- och 60-talet för atombombsprov.
  I dag tror många att framtidens superplan "Aurora" och det kilformade TR-3A provflygs här. Men det är historierna om de legendomspunna H-PAC:s (Human Piloted Alien Crafts), alltså utomjordiska flygfarkoster tagna direkt ur "Independence Day", som kittlar fantasin hos många UFO-intresserade.
  Några sådana syns inte på bilderna och en talesman för Pentagon var snabb att förneka, om än på skämt, att några utomjordingar inte döljer sig på Area 51.
  [Till sidtoppen]

 7. Varför talas det inte mer om alla så kallade "crop circles"?
  Att det är så pass tyst om cirkelfenomenen beror till stor del på att media är ganska mätta på fenomenet. Dels har det bevisats att det är människor som trampar upp cirklarna och dels var det en enorm uppmärksamhet kring cirklarna på 90-talet. Dessa båda faktorer har tillsammans gjort att marknaden numera är mättad. Cirklarna lockar helt enkelt inte lika mycket - de har blivit vardag.
  Frågan om de är förfalskade är avgjord sedan många år tillbaka. UFO-Sverige känner till flera enskilda och grupper i England som gör cirklar. Vi har också träffat och intervjuat den mest kände av alla cirkeltrampare, Doug Bower. Vill du läsa hela historien om cirklarna kan jag rekommendera Clas Svahns bok "UFO-Mysteriet -från flygande tefat till cirklar i sädesfälten" (Parthenon).
  [Till sidtoppen]

Observationer
 1. Har ni som är engagerade själva sett någonting?
  Ja, det finns flera inom UFO-Sveriges styrelse som har sett okända fenomen liksom det finns flera i våra lokalgrupper som också har gjort det. Att se UFO-fenomen själva är dock inget mål i sig. UFO-Sverige anordnar heller inte några UFO-spaningar eftersom vi anser att metoden inte ger några resultat. Däremot undersöker vi allmänhetens iakttagelser och får på det viset ett större forskningsunderlag. På Arkivet för UFO-forskning i Norrköping finns cirka 14.000 rapporter arkiverade. Omkring 500 av dem är fall där man inte har lyckats hitta någon naturlig förklaring.
  [Till sidtoppen]

 2. Hur får jag reda på vilka observationer som har gjorts där jag bor?
  Rapportsammanställningar finns på rapportsidan.
  [Till sidtoppen]

 3. Ser folk bara tefat eller finns det olika former på föremålen?
  Föremålen som rapporteras har alla möjliga former varav den vanligaste är ett punktformigt ljussken nattetid. Den klassiska diskusformen från 50 och 60-talet har mer och mer ersatts av triangeln. Den som först myntade termen "flygande tefat" var amerikanen Kenneth Arnold. Han var privatflygare i USA och den 24 juni 1947 såg han en formation av föremål som rörde sig som när man kastar smörgås på vattnet. Arnold liknade föremålens sätt att röra sig vid "ett tefat som kastas över en vattenyta". Termen spred sig snabbt och snart började tidningarna använda den för att beskriva alla observationer av okända föremål i luften. På 50-talet myntade det amerikanska flygvapnet termen UFO (Unidentified Flying Objects).
  [Till sidtoppen]

 4. Om observationer rapporterar om objekt med ett 'plasma-hölje' och det alltid förklaras som ett naturfenomen, vad ska man då säga när observatören rapporterar om ett objekt som liknar en farkost?
  Vilka förklaringar UFO-Sverige kommer fram till beror helt enkelt på vilka fakta som kommer fram under våra undersökningar. Det är alltså inte så att alla föremål "med plasmahölje" förklaras som naturfenomen eller att "farkoster" får en viss typ av förklaringar. Svaren kan variera mycket och några får inte några svar alls - och därmed beteckningen UFO.
  [Till sidtoppen]

 5. Om man ser ett ''ljussken'' precis innan ett moln och när molnet har åkt förbi så är ''ljusskenet'' borta. Är det ett UFO då eller?
  Tolkningsfråga. Det är upp till var och en att bestämma om man har sett någonting som man inte kan identifiera.
  [Till sidtoppen]

 6. Har ni någon förklaring till varför det är så många observationer just kring Siljanstrakten i Dalarna?
  Den troligaste förklaringen är att det finns många UFO-grupper och UFO-intresserade i området.
  [Till sidtoppen]

 7. I vilka länder har man observerat ufos?
  UFO-fenomen har setts i de flesta länder men särskilt i västvärlden där det finns många UFO-grupper som kan samla in rapporterna. Vad som händer i den muslimska delen av världen - och i u-länderna - är lite svårare att säga. Här finns få om ens några UFO-grupper och allmänheten vet inte vart de ska rapportera om de skulle få se något på himlen. Dessutom har de ofta andra och mera akuta problem att brottas med.
  [Till sidtoppen]

 8. Hur många ufo-rapporter rapporteras i snitt varje år?
  300-600 observationer inrapporteras varje år.
  [Till sidtoppen]

 9. Vad menas med UFO-ballonger?
  UFO-ballonger är en typ av ljuseffekter på himlen. Mer information finns på: http://www.ufo-ballonger.nu
  [Till sidtoppen]

 10. Hur många UFO har landat i Sverige?
  Rapporter om landade föremål är numera mycket ovanliga. Faktum är att det endast finns en handfull rapporter från de senaste 15 åren. På 70-talet var det vanligare att människor sa sig ha sett föremål eller farkoster på marken. Oftast handlade det om märken som upptäckts efter det att man hade sett något ljus på himlen (kopplingen mellan observationen och avtrycket var med andra ord ganska svag).

  Den 5 februari 1994 hittades ett avtryck i snön utanför Skellefteå där några observatörer sett hur ett lysande föremål gått ned. Den händelsen är en av de senaste.

  Man kan nog säga att bevisen för att främmande föremål har landat i Sverige är ganska svaga. Ett av de mest kända är Gösta Carlssons observation från den 18 maj 1946 då han mötte varelser vid ett tefatsliknande föremål i en glänta utanför Ängelholm. På platsen hittades senare tydliga spår efter farkosten. Men också den händelsen kan ifrågasättas, vilket Clas Svahn har gjort i en bok med titeln "Mötet i gläntan". Några övertygande bevis för att händelsen gått till som Gösta Carlsson beskrev den finns inte.

  Sammanlagt finns det ändå ett 50-tal rapporter om UFO-fenomen som har "landat" på svensk mark. Men, som sagt, rapporter är inte det samma som bevis.
  [Till sidtoppen]

 11. Hur många bortföranden har det varit i Sverige?
  Rapporter och påståenden om att man ska ha förts bort av "utomjordingar" är mycket ovanliga i Sverige.

  Det mest kända fallet där en man säger sig ha blivit ombordtagen inträffade 1946 och i det fallet påstår mannen att han togs ombord nattetid, utan att hans kropp lämnade sängen.

  Däremot finns det en rad rapporter där människor säger sig ha mött varelser i sina sovrum och även utomhus.
  [Till sidtoppen]

 12. Vad skulle NI göra om NI fick se ett "ufo"?
  Vi skulle anteckna tiden, i vilket väderstreck fenomenet färdades, hur den såg ut, försöka påkalla uppmärksamhet från andra på platsen (anteckna deras namn och telefonnummer) och omgående kontakta vår egen rapportcentral på telefon 018-555 000 eller rpc@ufo.se
  [Till sidtoppen]

 13. Varför försvinner alltid ufon så snabbt?
  Farten är faktiskt väldigt olika. En del flyger väldigt fort, andra långsamt. Ett föremål som är långsamt är enklare att identifiera. Man har längre tid på sig att försöka ta reda på vad det kan vara. Det kan vara en anledning till att många struntar i att ringa till UFO-Sverige.
  [Till sidtoppen]

 14. Vad är halofenomen?
  Halofenomen är optiska fenomen i form av färgade eller ofärgade ringar, bågar, pelare eller ljusa fläckar runt solen (ibland månen). Dessa fenomen uppstår genom ljusets reflexion med eller utan brytning i iskristaller, som svävar i atmosfären. Halofenomenen förekommer oftast i slöjmoln, som tillhör annalkande molnsystem och nederbördsområden. Halon är därför ett ganska säkert tecken på förändring i vädret.
  [Till sidtoppen]

 15. Hur ser norrsken ut?
  Norrskenet ser ut som draperier, bågar eller strålar. Den gröna färgen är vanligast, men vid kraftiga sken förekommer blått eller rött. Norrsken bildas genom en partikelstrålning från solen vid kontakt med jordatmosfären initierar en elektromagnetisk strålning.
  [Till sidtoppen]

 16. Vad är Marteboljuset på Gotland för något? Är det sumpgas, eller finns det en naturlig förklaring till det?
  Marteboljuset på Gotland är ett ljusfenomen som uppstår längs en rak väg vid Knutstorp inte långt från Tingstäde. Inga-Lill Wallin från UFO-Sverige har undersökt fenomenet under närmare tio år och också publicerat en bok om det. Hennes slutsats är att nästan alla observationer har sin förklaring i billjus sedda från ett par kilometers håll. Många står vid ett ödetorp som ligger i en ändan av vägen och tittar upp längs vägen där ljuset ska komma. Och det gör det också. Men försök har visat att det är omöjligt att skilja ett par bilstrålkastare från det folk tror är Marteboljuset. Dessutom brukar ljuset synas precis så länge som det tar för en bil att köra en viss sträcka på vägen innan bilisterna svänger av in på en annan väg. Men det finns trots det en del rapporter som antyder att det kan existera någon form av elektriskt fenomen i området. Flera personer har sett ljus mellan träden och över vägen som inte kan hänföras till billjus. Det finns också en del historiska observationer från 1920-talet och framåt som är svåra att förklara.
  [Till sidtoppen]

 17. Vad anser du - Clas Svahn - om kondensstrimmorna som diskuteras på internet och särskilt på forumet på ufo.se?
  Kondensstrimmor efter flygplan kan man se nästan vilken dag som helst och de är ett helt naturligt fenomen. Trots det har de blivit konspirationsivrarnas fenomen nummer ett i Nordamerika just nu. I slutet av november 1999 skrev 500 personer i den lilla staden Espanola i norra Ontario under ett upprop där man anklagade militären för att skicka ut kemikalier över dem.
  Kemikalierna skulle ha orsakat huvudvärk, hosta och andningsproblem och sågs släppas ut från fraktflygplan av typen KC-135. Vill man kan man naturligtvis tolka de vita strimmorna på himlen som något mycket värre än vad de egentligen är vattenånga. När de svenska och europeiska flygrutterna lades om den 8 oktober 1998 kom områden som tidigare inte hade haft någon flygtrafik att plötsligt få det. Från ena dagen till den andra dök de vita strimmorna upp på himlen och samtidigt dök det också upp varningar på diverse internetforum. Att tro att vattenånga från flygplan skulle vara kemiska vapen mot den egna befolkningen är nog att ta i.
  [Till sidtoppen]

 18. Kan ufo-ballonger stanna helt plötsligt? Såg två saker komma flygande i söndags, det blåste ganska mycket men plötsligt stannade den ena saken. Såg ut som om den väntade på det andra föremålet sedan stod det stilla i minst en halvtimma för att sedan ta samma riktning som dom kom ifrån.
  Ufo-ballonger kan röra sig på ganska uppseendeväckande sätt eftersom vindarna en bit över marken kan blåsa helt annorlunda än dem som du känner där du står. Det nya året har bjudit på en lång rad rapporter om just ufo-ballonger. Särskilt i samband med nyårsfirandet.

  Det du såg låter trots allt inte som en ufo-ballong eftersom de brinner kortare tid än 30 minuter. Är du helt säker på tiden så tyder det på att vi får söka förklaringen någon annanstans. Å andra sidan finns det ju hemmakonstruktioner av varmluftsballonger som kan brinna längre tid beroende på hur de är gjorda. Då kan det vara sådana som du har sett.

  Men det är svårt att säga säkert vad det var du såg utan mera fakta.
  [Till sidtoppen]

Myndigheter och UFO
 1. Hemlighåller myndigheterna UFO-rapporter?
  Visst hemlighåller försvarsorganisationer i olika länder vissa iakttagelser av okända föremål, men av de dokument som hittills avhemligats framgår att det främst beror på att händelserna bedöms ha med den nationella säkerheten att göra främmande makts kränkningar av luftrummet och liknande. Här i Sverige hemligstämplar myndigheter rapporter endast om rapportören vill vara anonym eller om man misstänker att det rör sig om främmande makts kränkning av svenskt luftrum/vatten men även då informationen i rapporten kan avslöja vitala försvarsintressen såsom radarprestanda, militära anläggningars placering och dylikt. Några belägg för att rapporter hemligstämplas eftersom myndigheterna skulle anse att det rör sig om utomjordiska besökare finns inte.
  [Till sidtoppen]

 2. Ufo-Sverige har så vitt jag förstår ett samarbete med den svenska militären. Är inte detta i grunden ett samarbete med en statlig institution som är part i målet och förespråkare av ufo-fenomenet som ett naturfenomen?
  UFO-Sverige samarbetar med en lång rad myndigheter, UFO-grupper och enskilda personer. Den svenska militären är bara en av många samarbetspartners. Något problem ligger knappast i detta eftersom samarbetet går ut på att vi utnyttjar militärens resurser för att vi ska kunna göra bättre utredningar. Det är alltså inte militären som säger vad vi ska komma fram till. De lämnar rådata och vi gör sedan vår bedömning.
  [Till sidtoppen]

 3. Jag undrar när hemlighetstämpeln på roswellmaterialet släpps....eller har det redan släppts?
  Den släpptes för flera år sedan. Kongressledmoten Steven Schiff begärde en utredning av det amerikanska Riksrevisionsverket. I juli 1994 släppte verket och 1995 flygvapnet två separata rapporter där alla dokument som man kunde hitta publicerades, både tidigare hemliga och öppna. Man kom till slutsatsen att en hemlig avancerad ballong av typen mogul hade kraschat i Roswellområdet. Rapporten kan beställas per telefon +1 202 512 6000, uppge dokumentnummer GAO/NSIAD-95-187 (uppgifter från 1995).
  [Till sidtoppen]

 4. Är det sant att CIA har fångat upp ett UFO och de har det fortfarande? Om det är så, hur går det med deras forskning?
  Nej, det är inte sant att CIA har tagit hand om ett UFO. Åtminstone finns det inga bevis för det. Tyvärr är hela UFO-frågan omgiven av rykten och halvsanningar, särskilt när det gäller USA. Alla sådana uppgifter måste man alltså ta med en nypa salt.
  [Till sidtoppen]

Försäljning
 1. Har ni något material om UFO till försäljning?
  UFO-Sverige säljer en stor mängd UFO-material, böcker, häften, tidskrifter och annat. Material kan beställas här på ufo.se (se menyn ovan).
  [Till sidtoppen]

 2. Varför kan ni inte skicka ut gratis UFO-material?
  Ökade porto- och materialkostnader har gjort det nästan omöjligt för UFO-Sverige att skicka ut gratis material per vanlig post. Många artiklar finns därför utlagda på denna webbplats. Här finns även information om UFO-grupper och länkar till andra UFO-sidor.
  [Till sidtoppen]

 3. Kan man beställa gamla nummer av UFO-aktuellt?
  Javisst, det går bra. Priser finns på http://www.ufo.se/butiken/
  [Till sidtoppen]

 4. Var kan jag köpa dvd-filmer om ufo på nätet?
  Ufo-filmer på dvd och vhs finns på:
  www.amazon.co.uk
  och
  www.play.com
  Du behöver bara skriva in "ufo" i sökmotorn så får du ett antal träffar.
  [Till sidtoppen]

Forskning
 1. Kan man verkligen forska om UFO-fenomen?
  Våra fältundersökares främsta uppgift är att ta reda på om det finns naturliga fenomen som kan ligga bakom iakttagelsen. Fältundersökaren kontaktar exempelvis flygplatser, polisstationer och flygklubbar för att ta reda på om det fanns något flyg i luften vid observationens tidpunkt eller för att höra efter om någon annan har observerat någonting konstigt. Dessutom kan man djupstudera intressanta fall och publicera resultaten i en bok eller avhandling. Vi befinner oss för närvarande fortfarande på insamlingsstadiet. Hur vi går vidare får debatten och tiden avgöra.
  [Till sidtoppen]

 2. Vad hände med Hessdalen i Norge?
  Forskning pågår fortfarande i Hessdalen. Man har en automatisk mätstation som tar bilder och dessutom lägger ut de mest intressanta på webben. Läs mer på http://www.hessdalen.org
  [Till sidtoppen]

 3. Clas Svahn, vad driver dig att undersöka UFO-fall?
  Det som driver mig att ägna mig åt ufo och andra okända fenomen trots att jag inte är "troende" är helt enkelt att jag vill veta vad som ligger bakom dem. Jag ser mig själv som en undersökande och kritiskt granskande utforskare av ett område som är oerhört spännande och vittomfattande.
  Det är viktigt att inte avfärda människors upplevelser utan att lyssna på dem. Det är genom berättelserna som man kan hitta de fakta som till slut kan leda fram till en ökad kunskap både om eventuella nya fenomen och självklart om hur vi människor själva fungerar.
  Min drivkraft är alltså ökad kunskap och nyfiknehet men också att försöka berätta för andra vad jag och andra som jag arbetar tillsammans med har kommit fram till. Det är mycket viktigt att någon tar sig an detta ämne och försöker svara på de frågor som människor har.
  I botten finns en folkbildarambition. Att försöka belysa världen och göra den mer begriplig. Vi lever i en mycket komplicerad tillvaro och kan behöva hjälp att förstå den. Det som syns på ytan är ju långt ifrån alltid hela sanningen.
  Så även om jag inte "tror på rymdgubbar" så är jag inte avvisande till att de kan finnas. Jag tror till exempel att det finns intelligent liv på flera håll i universum men har ännu inte sett några övertygande bevis för att vi har besök av någon av dessa civilisationer.
  Men jag undersöker gärna påståenden om sådana kontakter.
  [Till sidtoppen]

Webbplatsen
 1. Hur ofta uppdateras ufo.se?
  Webbplatsen uppdateras oregelbundet. Allt arbete med ufo.se är ideellt och sker på fritiden. Vi har dessvärre inte möjlighet att uppdatera så ofta som vi skulle vilja. Vi hoppas att ni som besökare har överseende med detta.
  [Till sidtoppen]

 2. Vad gör jag om jag upptäcker några felaktigheter?
  Alla sorters fel och synpunkter på webbplatsen kan rapporteras till webmaster genom att skicka ett mail till webmaster@ufo.se
  [Till sidtoppen]

 3. Vem är ansvarig utgivare för www.ufo.se?
  UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn är ansvarig utgivare för www.ufo.se. Webbplatsen är registrerad som bilaga till tidskriften UFO-Aktuellt hos Radio- och TV-verket. Clas Svahn nås genom e-postadressen clas.svahn@ufo.se
  [Till sidtoppen]

Utomjordingar
 1. Hur ser en alien ut?
  Det kan vi inte veta då vi ännu inte har fått något besök av en utomjording. Det finns många som påstår att de har sett varelser och även fotograferat dem. Än så länge finns det inga övertygande bevis.
  [Till sidtoppen]

 2. Vilken art av utomjording är den mest vanliga i de fall då människor har blivit bortförda?
  Först kanske man ska påpeka att människors berättelser om att de har blivit ombordtagna inte i sig är några bevis för att de verkligen har blivit kidnappade och tagna ombord på ett utomjordiskt rymdskepp. Men det finns många människor som säger sig ha blviit bortförde på det viset. Vanligast är att man säger sig ha mött varelser som i stor utsträckning liknar oss människor; två armar, två ben, huvud, ögon och så vidare. Detta är ju i sig lite märkligt om vi ska tro på den utomjordiska hypotesen. Chansen att andra varelser som är så lika oss skulle ha uppstått på andra håll i universum är mycket liten. Det är bara att se hur olika de många livsformer som finns på jorden har utvecklats för att inse att detta är ett problem. Man kan säga att den amerikanske författaren Whitley Strieber var den som satte normen för hur en "utomjording" ska se ut i sin bok "Närkontakt" när den kom ut i slutet av 80-talet. Själv skulle jag önska att psykologer, sociologer och hjärnforskare skulle undersöka dessa upplevelser eftersom det i flera fall finns tecken på att berättelserna har sitt ursprung i inre upplevelser snarare än i en yttre, fysisk verklighet. De undersökningar som verkligen har gjorts har visat att människor kan fås att uppleva möten med varelser utan att något fysisk har inträffat.
  [Till sidtoppen]

 3. Är det utomjordingar som har byggt pyramiderna?
  Pyramiderna vid Gizeh i Egypten är något av det mäktigaste och mest fantastiska som mänskligheten har lyckats bygga och jag antar att det är dem du syftar på i din fråga.

  Jag har själv stått vid Cheops och Chefrens pyramider och häpnat över hur egyptierna för 4 500 år sedan brutit, bearbetat och placerat 2,5 miljoner stenblock på ett sådant sätt att vi ännu i dag kan njuta av deras häpnadsväckande arbete som sticker upp nästan 150 meter över ökensanden.

  Tanken att utomjordiska besökare skulle ha uppfört pyramiderna kom genom författaren Erich von Däniken i början av 70-talet. Sedan dess har den blivit populär trots att inga bevis för den någonsin har presenterats. Allt talar för att Cheops pyramid är byggd av hårt arbetande egyptier.

  Pyramiden är också byggd enligt vanliga jordiska principer med jättelika, 40 ton tunga, stenbalkar som fördelar trycket från de 58 miljarder kilona runt om. Nära pyramiderna har arkeologerna hittat en hel stad där arbetare, förmän och andra inblandade bodde under arbetet. En stad för tusentals människor vilket knappast hade behövts om utomjordiska krafter varit i arbete.

  Den svenske fysikern Hans-Uno Bengtsson har räknat ut att så få som 1.000 arbetare skulle klara av byggandet på tio år om de jobbade åtta timmar om dagen 300 dagar om året. Hur de stora blocken lyftes på plats är det däremot ännu ingen som säkert vet.
  [Till sidtoppen]

 4. Varför ser alla utomjordingar lika ut? Päronformat huvud med stora svarta ögon. Är det samma ras som besöker oss hela tiden?
  Nu vet vi ju inte om jorden besöks av några utomjordingar. Men rapporterna om det folk menar är besökande varelser från andra planeter har med tiden blivit allt mer stereotypa. De beskrivs alltså allt mer likartat, precis som du skriver.

  När jag började intressera mig för ufofenomenet i början av 70-talet såg rapporterna helt annorlunda ut. Då fanns det utrymme för varelser av allehanda slag och jag minns särskilt de skräckinjagande, håriga typer som rapporterades från Sydamerika. Observera nu att vi talar om hur dessa händelser har beskrivits. Vad som egentligen ligger bakom rapporterna vet vi fortfarande väldigt lite om.

  På 1950-talet berättade en rad så kallade kontaktpersoner i framför allt USA om hur de inte bara hade mött utan också fått åka med utomjordingar i deras farkoster. Då beskrevs dessa som människor och kallades ofta rymdbröder. De hade i många fall axellångt hår och var klädda i ljusa kläder. På många sätt påminde de om idealbilden av Jesus. Deras uppgift på jorden var att varna oss för våra atomvapen.

  I september 1961 inträffade det som skulle bli världens mest kända ombordtagning på en väg i skogarna i centrala New Hampshire, USA. Paret Barney och Betty Hill kunde senare under hypnos berätta om hur en grupp människoliknande varelser mot deras vilja tagit dem ombord på ett ovanligt skepp i skogen. Betty Hill beskrev dem som varelser med "stora ögon, nästan ingen näsa, tunn mun, inga utstickande öron, inget hår och mellan en meter och en och femtio långa". Ett slags prototyp till det som sedan författaren Whitley Strieber skulle renodla till de "små grå" som i dag är den förhärskande bilden.

  Rent generellt kan man dock säga att beskrivningarna gått vitt i sär under de gångna femtio åren. Vid en händelse i Pascagoula i Mississippi 1973 beskrev två män en varelse med skrynkligt ansikte med flera utskott. I Ryssland har robotliknande varelser varit populära. I Sverige rapporterades på 50-talet att en varelse med ihopsmälta fötter setts hoppa omkring på en åker i Västergötland.

  Sedan Hollywood har anamannat de hårlösa Striebervarianterna med stora svarta ögon ser det dock ut som om det är de som rapporteras mest. Min erfarenhet är dock att människor beskriver sina möten med varelser på mycket olika sätt. Incheckningsdisken i filmen "Men in black" ger en fingervisning om hur det kan se ut.
  [Till sidtoppen]

 5. Har hört om Ronald Reagans uttalande inför FN på 80-talet och jag undrar vad han menade när han kryptiskt påstod att det fanns ett utomjordiskt hot mot jorden och att de redan var här mitt ibland oss?
  President Reagan har minst tre gånger använt ett utomjordiskt hot i sina tal. Första gången under ett toppmöte i Geneve i november 1985 med hänvisning till Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov.
  Reagan sa då: "Hur mycket lättare vore inte vår uppgift under dessa möten om det plötsligt funnes ett hot mot jorden från en art från en annan planet i universum. Vi skulle glömma alla lokala skillnader som finns mellan våra länder och vi skulle en gång för alla inse att vi alla är människor som bor tillsammans på denna jorden."

  Den 21 september 1987 talade Reagan inför FN:s 42:a generalförsamling: "Ibland tänker jag på hur snabbt våra åsiktsskillnader skulle försvinna över hela jorden om vi ställdes inför ett utomjordiskt ("alien") hot. Och samtidigt frågar jag mig, finns inte en främmande/utomjordisk ("alien", som ju kan betyda båda) styrka ibland oss redan nu?" Och tillade: "Vad kan vara mera främmande för våra folks universella strävanden än krig och hot om krig?"
  Vad han menade vet bara Reagan själv.
  [Till sidtoppen]

 6. Finns det utomjordingar?
  Det finns idag inga bevis för att det skulle existera andra intelligenta varelser i universum. Chansen att finna intelligent liv inom 50 ljusår är exempelvis 3 på 1000. Mer information finns på http://www.pinova.se/kosmos01.htm
  [Till sidtoppen]

Bilder och filmer
 1. Hur går det med "obduktionsfilmen" av varelsen som TV4 visade för några år sen, är den undersökt?
  "Obduktionsfilmen" är det knappast någon som längre tror på. Den innehåller allt för många fel för att kunna tas på allvar. Bland annat är den filmad i svartvitt trots att man regelmässigt använde färgfilm vid militära obduktioner redan på den tiden. Desutom är obduktionen filmad med en handhållen kamera (som dessutom oftast är inställd på oskärpa) trots att man då använde två fasta kameror för att få så bra bilder som möjligt. Fotografen uppträder också amatörmässigt vilket knappast skulle vara fallet om man skulle filma världshistoriens viktigaste obduktion.

  Över huvud taget är hela filmen belastad med ett antal liknande fel vilket gör att allt pekar på att det rör sig om en bluff. Originalfilmen har aldrig tillställts någon undersökare för analys så ingen riktig utredning om själva filmen har kunnat göras.

  Om du läser artikeln "Därför förhalas analysen" som Clas Svahn skrev 1996 så får du en del av förklaringen till det hela.
  [Till sidtoppen]

 2. Jag håller på att göra ett specialarbete om rymden och ufos och jag skulle behöva använda ett par bilder från er hemsida. Går det bra?
  Det går bra. Glöm inte att ange Riksorganisationen UFO-Sverige och www.ufo.se som källa. Bilderna får inte publiceras på nätet eller i kommersiella sammanhang utan UFO-Sveriges tillstånd.
  [Till sidtoppen]

 3. Jag såg ett tv-program på 5:an häromdagen om "flygande stavar" som filmades och flög omkring med en ruskig fart lite var stans tydligen. Vet ni vad jag menar för stavar och vad är er åsikt om dessa?
  "Rods" är ett fenomen som enbart går att se på videofilm och inte med blotta ögat och ett program om detta visade på Kanal 5 den 6/1 -03. Tyvärr var den så kallade dokumentären en katastrof ur objektivitetssynpunkt.

  UFO-Sverige har undersökt flera filmer med så kallade "rods", eller stavar som väl skulle vara den svenska översättningen, och kunnat visa att formen (en utdragen stav) skapas av videokamerans sätt att arbeta.

  Med stor sannolikhet är stavarna inget annat än fåglar, insekter och annat liknande som förvrängts av kameran. Något som de som gjorde programmet borde ha undersökt eller åtminstone ha diskuterat.

  En artikel om rods finns på http://www.ufo.se/fakta/artiklar/rods.shtml
  [Till sidtoppen]Creeper